Priser & tilskud

Priser & tilskud

Priser med lægehenvisning

Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 40% af taksten, når der medbringes lægehenvisning.

Svært fysisk handikappede kan få lægehenvisning til 100% vederlagsfri behandling / træning.

Der gives yderligere tilskud til fysioterapi:

  • Til medlemmer af sygeforsikringen “danmark”
  • Op til 85% til pensionister med helbredskort
  • Egen eller modpartens forsikring v. ulykkestilfælde
  • Hvis din arbejdsplads har en Sundhedsordning

Vi samarbejder bl. a. med Nordic Netcare, Danica, PFA Pension, Pension Danmark, Falck, Dansk Sundhedssikring, Pensam, Danica Forsikringsselskaber: Tryg Forsikring, GF forsikring, og mange flere. Desuden er klinikken godkendt til kommunal genoptræning for ortopædkirurgisk patienter samt udvidet rygudredning.

Uden lægehenvisning

Vi behandler også uden lægehenvisning til samme takster som med henvisning blot uden tilskud fra den offentlige sygesikring.

Udeblivelse/for sent afbud
Ved manglende afbud eller afbud indgivet efter kl. 09.00 samme dag som behandlingsaftale, pådrages der et udeblivelsesgebyr.

Sundhedsforsikring
Er du dækket af en sundhedsforsikring fx igennem dit arbejde, er der ofte mulighed for at få dækket dele af behandlingsforløbet.

Kontakt evt. dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger.

Priser MED lægehenvisning:
Første konsultation
Normal behandling
Opfølgende træningsterapi
Udeblivelse/for sent afbud
Patientandel
299,29
190,30
63,44
313.51
Tilskud fra Danmark
133
88
30
0
Priser UDEN lægehenvisning:
Første konsultation
Normal behandling
Opfølgende træningsterapi
Udeblivelse/for sent afbud
Patientandel
493,06
313,51
104,52
493,06 / 313,51
Tilskud fra Danmark
133
88
30
0

Forsikring skade
Har vi fra dit forsikringsselskab fået skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifterne, kan vi afregne direkte med dem.

Sygesikringen Danmark
Er du medlem af Danmark giver de tilskud til behandling. Vi indberetter automatisk til dem, når du har oplyst os om, hvilken gruppe du er medlem af.

Helbredskort/Servicekort
Hvis du har servicekort fra kommunen får du refunderet 85% af din egen betaling.

Vederlagsfri fysioterapi
En del patienter med varigt eller langvarigt svært fysisk handicap kan modtage gratis (vederlagsfri) fysioterapi.

Spørg din læge eller fysioterapeut, om du kan komme ind under denne ordning.

Betaling
Kontant eller Dankort

Medbring venligst dokumentation fra forsikringsselskab, kommunen eller andre instanser, hvis regningen ønskes fremsendt. Tilskud fra “danmark” kan overføres online.