Links

Find nyttige links her

Privatlivspolitik


Utilsigtede hændelser


Patientforsikringen

Patientforsikringen er en uafhængig forening. Vores opgave er at hjælpe pati1enter, der er kommet til skade i forbindelse med en behandling.

Patienterstatningen


Danske Fysioterapeuter

Foreningen er fag- og interesseforening for godt 9.000 fysioterapeuter i Danmark. Omkring 80 procent af fysioterapeuterne arbejder inden for det offentlige, på sygehuse, plejehjem, kommuner, BST m.v., mens godt 20 procent ejer eller er beskæftiget i private fysioterapeutiske klinikker.

Danske Fysioterapeuter


Krop & Fysik

“Krop og Fysik” er et magasin der handler om sundhed og trivsel, hvordan man holder sig i form, om hvordan man bliver rask efter en evt. sygdom eller skade og om forebyggelse og trivsel.

Krop + fysik


Gigtforeningen

Gigtforeningen arbejder for at bekæmpe gigtsygdomme og deres konsekvenser og skabe fokus på sagen. Både til nytte for samfundet og for at hjælpe mennesker til at bevare livskvaliteten og en stærk krop, så de mest muligt kan leve det liv, de har lyst til – også når det begynder at gøre ondt.

Gigtforeningen


Kontinensforeningen

Foreningen har til formål at varetage interesser for urin- eller afføringsinkontinente og at bryde tabuet omkring lidelsen.

Kontinensforeningen


Sundhed

Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på internettet. Intentionen er at skabe en fælles elektronisk hovedindgang til sundhedsvæsenet, der kan sikre øget indsigt og dialog mellem borgeren og sundhedsvæsenet og samtidig understøtte den elektroniske videndeling og kommunikation internt i sundhedsvæsenet.

Sundhed


Motion-Online

Materialet til Motion-online bliver leveret af folk, der kan betragtes som eksperter indenfor deres felt. Skribenterne på Motion-online har alle et teoretisk fundament på akademisk niveau og en mangeårig praktisk erfaring med træning. Hvor det er relevant, vil materialet på Motion-online være forskningsbaseret.

Motion Online